2011:

Ordförande
Holger Wickström
Torggatan 3, 10300 Karis
Tel: 044-9112442

Vice ordförande
Paul Sundström
Kopparnäsv. 112, 10710 Snappertuna
Tel: 040-510 3434

Sekreterare
Inga-Lill Takolander
Gamla kustvägen 639, 10710 Snappertuna
Tel: 040-743 2094

Skattmästare utanför styrelsen
Kerstin Strandström
Väktarsvägen 12, 10710 Snappertuna
Tel: 050-530 8638

Vaktmästare
Margaretha Ahlfors
Torggatan 3, 10300 Karis
Tel: 050-524  1393